8 Tips om het beste te halen uit Live Online Trainingen

We leven in het informatietijdperk. Informatie is het nieuwe kapitaal. Ons vermogen snel informatie te verwerken is meer dan ooit belangrijk om succesvol te zijn in ons werk en privéleven. Online training maakt snelle toegang tot informatie mogelijk waarbij afstand en tijd al lang geen rol meer spelen.

Online leren is een gemakkelijke methode om te leren die steeds meer in opmars is. Steeds meer mensen gaan over op deze vorm van leren, vanwege het gemak en de flexibiliteit die erbij komt kijken.

Een van de uitdagingen bij online trainingen is wel eens motivatie van de cursisten. Soms mist een cursist de discipline om een cursus af te maken. Het doel om kennis, vaardigheden en bekwaamheden te verbeteren wordt zo niet altijd maximaal gehaald. Toch biedt deze vorm van educatie de mogelijkheid om vanuit huis of werk je carrière te bevorderen. De verwachting is dat de ingezette groeiende trend van interactieve online trainingen zich de komende jaren zal voortzetten.

Hoewel er diverse vormen van online trainingen zijn is de focus van dit artikel de Live online training .

publicatie1

De belangrijkste kenmerken van Live online training zijn:

 • De lessen worden door de trainer gepland op specifieke momenten net zoals met klassikale trainingen.
 • De training wordt op afstand in een online leeromgeving in real-time verzorgd.
 • De training verloopt via video conferencing, vergelijkbaar met een Skype-sessie met meerdere deelnemers.
 • Er is sprake van interactie tussen trainer en cursisten, en cursisten onderling.
 • De training is vanuit elke locatie te volgen mits je een pc met een goede internetverbinding en headset hebt.
 • Je hebt toegang tot Labs in een online-omgeving om de praktijkopdrachten uit te voeren.

publicatie2

Om het maximale te halen uit Live online trainingen volgen hieronder 8 tips:

  1. Creëer een leerplan voor jezelf. Hoewel een leerplan ook handig is bij de klassieke trainingsvormen is het bij (interactieve) online trainingen nog belangrijker. Al was het alleen maar om het feit dat de discipline om dergelijke trainingen af te maken wel eens ontbreekt. Met een leerplan is de kans op succes groter. Maak een leerplan inclusief meetbare doelen die precies aangeven wanneer je datgene hebt bereikt wat je precies wilt bereiken. Plan vervolgens de activiteiten om het doel te bereiken. Zet de geplande lessen in je agenda en reserveer blokken van ongeveer 1,5 uur om de oefeningen uit te voeren. Zorg ervoor dat je de tijd voor de les reserveert en dat je dit duidelijk communiceert naar collega's en andere mensen om je heen. Het feit dat dit een interactieve online training is, wil niet zeggen dat je aandacht mag verslappen tijdens de training.

 

 1. Zorg voor een goede voorbereiding vooraf. Voorbereiden legt moeilijke of onduidelijke zaken bloot. Bestudeer indien aanwezig de informatie die voor aanvang van de cursus voorhanden is. Stel vragen om onduidelijkheden in een vroeg stadium weg te nemen.Zorg ervoor dat je vooraf goed weet hoe het systeem dat voor de training wordt gebruikt werkt. Hoe kan je tijdens de Live online training vragen stellen? Voorafgaand aan de training wordt meestal uitgelegd hoe het systeem werkt. Op internet zijn doorgaans over de meest gebruikte online trainingsproducten instructie video's te vinden. Indien je systeem niet goed werkt meld dit aan het begin van de les en zorg dat een eventueel (technisch) probleem verholpen wordt.
  1. Zorg voor een plek waar je niet kan worden afgeleid door tv, telefoon en huisgenoten, etc. Speciaal bij Live online trainingen is dit van belang. Je wilt je kunnen focussen en voorkomen dat je door ruis informatie mist.

 

  1. Zorg voor het juiste materiaal. Een goede (snelle) pc, een internetverbinding met voldoende capaciteit en een headset van voldoende kwaliteit zijn nodig om de training goed te kunnen volgen. Ze voorkomen haperingen tijdens de trainingssessies. Zorg ook dat je overige benodigdheden bij de hand hebt zoals boeken en notitiemiddelen. Kortom alles wat van pas kan komen om zoveel mogelijk te halen uit het interactieve online gedeelte van de training.

 

 1. Zorg voor de juiste mindset. Actief meedoen en actie ondernemen is belangrijk voor het onthouden van informatie en deze om te zetten in waarde. Interactie blijft belangrijk ook bij online interactieve trainingen. Participeer met plezier. Reageer op vragen van de trainer. Stel zelf ook vragen. Veel mensen missen de discipline om een online training tot een goed einde te brengen. Ze vertonen uitstelgedrag en draaien om de hete brij heen. Met name tijdens het uitvoeren van de praktijkopdrachten komt uitstelgedrag wel eens naar voren, omdat de opdrachten zelfstandig in de periodes tussen de interactieve sessies moeten worden uitgevoerd. Om het meeste uit de training te halen is het raadzaam de labs daadwerkelijk gedisciplineerd uit te voeren. Dit help niet alleen bij het beter begrijpen van de stof, maar biedt zo ook de mogelijkheid tijdig vragen te stellen.
  1. Zorg goed voor jezelf. Studeren is hard werken. Eet gezond en zorg voor voldoende slaap en lichaamsbeweging. Plan zonodig de momenten waarop je gaat sporten en naar bed gaat. Je zult je vitaler en fitter voelen en minder vatbaar zijn voor bv. een verkoudheid. Hierdoor zal je beter kunnen focussen op je training.

 

  1. Gebruik indien aanwezig opnames van de training. Doordat je de training op elke locatie kunt volgen, waaronder op het werk, kan je weggeroepen worden. Gelukkig worden dit soort trainingen vaak opgenomen. Heb je een gedeelte van de training moeten missen, misschien doordat je vanwege een calamiteit op het werk de training hebt moeten onderbreken, dan kan je de opname terugluisteren.

 

 1. Implementeer het geleerde in de praktijk. Het geleerde is pas waardevol als je het daadwerkelijk in de praktijk kunt toepassen. Neem de moeite de vergaarde kennis om te zetten in directe acties op je werk.

Natuurlijk zijn er nog tal van tips te bedenken die je verder helpen het maximale te halen uit je Live online training. De in dit artikel genoemde punten helpen je aardig op weg.

Succes met het halen van je doelen!